O nás | Mi rólunk

Spoločne k lepšej budúcnosti | Együtt egy szebb jövőértKirályhelmec és Bodrogköz ifjúsági életének fellendítése. Királyhelmec Város önkormányzatának tanácsadói szerve.

Rada mládeže je organizácia pre mladých, jej cieľom je podpora a rozvoj vzdelania , verejného života a záujemu o politiku.
Je poradným orgánom mestského zastupiteľstva.
Predsedníctvo| Elnökség

Predseda | Elnök

Alexander Gáspár

Kráľovský Chlmec, Slovakia

Podpredseda | Alelnök

Dávid Kaško

Kráľovský Chlmec, Slovakia

Poradca predsedu | Elnöki tanácsadó

Klaudia Kováčová

Bieľ, Slovakia