Rada mládeže | Ifjúsági tanács 

       Kráľovský Chlmec     |    Királyhelmec                

Vítame Vás  | Köszöntjük Önöket

Spoločne k lepšej budúcnosti | Együtt egy szebb jövőért


A Királyhelmeci Ifjúsági Tanács Királyhelmec város önkormányzatának tanácsadói szerve. Egy kiváló eszköz a bodrogközi ifjúság érdekeinek képviselésére, és még nagyobb lehetőség a közélet fellendítésére. Ez a szervezet esélyt és lehetőséget nyújt. Esélyt nyújt az újrakezdésre, és lehetőséget egy olyan úton való elindulásra, amelyen eddig még senki sem járt. Egy lehetőség arra, hogy a fiatalság is összefogjon, és hozzájáruljon Bodrogköz fejlődéséhez. Mert igen, fejlődünk. Már az egy nagy fejlődés, hogy felismertük a bátor és tettrekész fiatalokat Bodrogközben. Már az is fejlődés, hogy belekezdtünk egy ismeretlenbe. Elindultunk egy ösvényen, melyet senki sem taposott ki. Éljünk hát a lehetőségeinkkel, és fejlesszük közösen szülőföldünket! Együtt, egymásért, fiatalosan Bodrogközért!


Cieľom mladežnickej organizácie je zastupovať oprávnené záujmy detí a mládeže a pomáhať tak pri vytváraní podmienok pre všestranný rozvoj detí a mládeže po stránke telesnej, duševnej, duchovnej a sociálnej v oblasti na participácii na veciach verejných Bedzibodrožia. Prispievať k tvorbe predpokladov pre činnosť členov rady mládeže a pre koordinované presadzovanie ich spoločných záujmov, aktívne spolupracovať s partnerskými organizáciami doma i v zahraničí, s medzinárodnými vládnymi a mimovládnymi organizáciami a inštitúciami, ktoré vyvíjajú aktivity v prospech detí a mládeže. Snažíme sa nielen pomôcť našim mladým členom pripraviť sa na svet, aký bude, ale aj prebudiť v nich záujem a snahu osobne sa podieľať na tvorení priestoru, v akom by chceli žiť, a tiež pomôcť im získavať schopnosti, zručnosti a skúsenosti, ktoré na to budú potrebovať.


Prečítajte si ako prví, čo je nové